Què fem al nostre laboratori d’anàlisis clínics per a mascotes?

Al nostre centre disposem de màquines d’hemograma i bioquímica, amb les últimes tecnologies que ens ajuden a detectar qualsevol problema que pugui tenir la teva mascota en l’àmbit sanguini.

L’hemograma ens serveix per detectar qualsevol alteració en els glòbuls blancs (que són els encarregats de les nostres defenses), els glòbuls vermells (els encarregats de transportar l’oxigen i els que estan baixos quan existeix anèmia) i les plaquetes (encarregades de la coagulació).

La bioquímica ens dóna informació del funcionament dels òrgans i les glàndules principals del cos (Fetge, ronyons, glàndules adrenals, tiroides…)

També disposem de microscopi, molt útil per la detecció d’algunes malalties mitjançant el frotis sanguini, també per a la detecció i classificació de tumors (citologia), així com la detecció d’ectoparàsits (sarna demodècica, sarcòptica…).

La salut de la teva mascota ens preocupa. Disposem de gran varietat de maquinària per poder realitzar anàlisis als animals.

laboratori clinica veterinaria

Laboratori d'Anàlisis Clínics

I quan tenim els resultats, com informem als clients?

El primer que volem destacar és que a Prozovalls ens encanta parlar al mateix idioma dels nostres clients, és a dir que no volem donar els resultats fent servir un argot tècnic veterinari.

Us explicarem al detall i amb paraules clares i entenedores el diagnòstic del teu animal o els resultats de les proves realitzades.

A més, aquests resultats els farem arribar o els informarem de la manera que el client desitgi. Us podem trucar o podeu fer-ho vosaltres, us podem informar per mail, o també, i com és molt habitual, donar el diagnòstic cara a cara.

Facilitem els resultats d’una manera clara i concreta, fent-ho comprensible sense la necessitat que els clients tinguin coneixements veterinaris.