Pinso Català per Gossos i gats

Pinso Català – La millor opció per alimentar les nostres mascotes?

Hi ha la creença, que en la majoria de marques no és certa, que els pinsos estan adaptats a cada zona. És a dir que no disposa de la mateixa formulació un pinso català (com pot ser el pinso La Trufa) que un pinso, per exemple, de Canadà (com pot ser Orijen).

És el mateix un pinso català que un pinso de Canadà?

Òbviament, les composicions de les marques acostumen a ser sempre diferents però són moltes les persones que pensen que això es deu al fet que cada empresa formula els seus aliments tenint en compte els gossos de la seva pròpia zona, i realment això no és cert.

En aquest sentit, des de les marques de pinso català, ens indiquen el mateix que moltes altres marques d’aliments per a gossos. Parlen d’una formulació adaptada als gossos, a la seva naturalesa salvatge i als seus avantpassats. És a dir que els pinsos, tant catalans com d’altres, es formulen a base dels coneixements dels quals es disposa sobre els llops i els gossos actuals. Uns aliments adaptats tant a les seves necessitats físiques com mentals, sense oblidar la seva naturalesa carnívora.

# Així doncs, un pinso Català pot ser l’ideal pel nostre gos o gat?

En realitat, molts dels pinsos del mercat actual es poden adaptar a les necessitats de les nostres mascotes. Si ve és cert que algunes composicions de pinsos disposen de certs aspectes que s’assimilen a les dietes humanes de cada zona.

Un bon exemple en pot ser el pinso Gosbi. En aquest cas l’alimentació canina s’assimila molt a la dieta mediterrània. Aquest només n’és un dels molts exemples.

Pinso Catala Dieta mediterrània

Tot i adaptar les dietes als ingredients regionals de cada zona, la gran majoria de pinsos s’adapten al fet que els gossos són carnívors i per tant necessiten proteïnes de procedència animal.

Poden ser molts els motius que ens poden portar a comprar pinso català, o d’altres zones pròximes a la zona que habitem, per a la nostra mascota.

A vegades parlem de pinsos de Catalunya quan es realitza tot el procés excepte la producció. És a dir els estudis, la seu de l’empresa, la formulació, la selecció d’ingredients,… pot estar feta a Catalunya i en canvi el procés de fabricació es pot realitzar en una altra part del territori o, fins i tot, en l’àmbit internacional.

# Pinso Català – On es fabrica?

Hem de tenir en compte que de fàbriques de pinso no n’hi ha moltes.

Hi ha una gran varietat de marques de pinso Català o d’altres zones però, en canvi, són poques les fàbriques a la que es realitza la producció.

Una extrusionadora és la màquina necessària per a produir l’aliment per a les nostres mascotes. Aquestes màquines són extremadament cares (podem parlar de milions d’euros). Per aquest motiu hi ha empreses que es dediquen a rebre les formulacions i les matèries primeres i, d’acord amb això, produeixen els pinsos per a moltes marques.

Són molts els pinsos, de diferents marques, que es poden fabricar a la mateixa fàbrica, a la mateixa nau,…

Per tant, hi ha pinsos catalans que realitzen de tot el procés de generar un aliment per a gossos dins del territori però que externalitza el procés de la creació de la croqueta o, el que és el mateix, de la conversió de matèries primeres en pinso.

# Exemples de pinsos Catalans

Per a seguir amb la informació que estàvem explicant anteriorment, volem donar a conèixer els pinsos de La Trufa Canina. Aquesta marca de pinso català realitza la formulació del seu aliment a Caldes de Montbui. És realitzada pel seu biòleg i propietari de l’empresa.

El procés de fabricació o conversió de les matèries primeres en pinso es realitza en diferents parts de la Unió Europea (França, Espanya, Bèlgica,…) depenent de les necessitats i de les matèries primeres.

Disposa de diferents certificats que garanteixen una gran qualitat en els seus productes. Disposen de certificats d’ingredients naturals, de no utilitzar ni conservants ni químics afegits, i de la no presència d’organismes genèticament modificats (OGM).

Tenint en compte el comentat anteriorment sobre la formulació basada en els llops, volem destacar:

* Molts dels productes disposen d’un 80% de proteïnes d’origen animal.

* Pinsos sense cereals o baixos en cereals (Grain Free o Low Grain).

  • Pinso Advance -> De l’Hospitalet de Llobregat.
  • Pinso Natura Diet per a Gossos -> De Montcada i Reixac.
  • Pinso Dingo -> També de Montcada i Reixac.
  • Pinso Gosbi -> Vilamalla (a Girona)
  • Altres: hi ha moltes més marques de pinso català. En aquest article només pretenem donar alguns exemples.

# Els pinsos Catalans – De la fàbrica a les nostres botigues – Sense intermediaris

Una cosa que ens agrada destacar com a avantatge del pinso Català respecte a altres marques és que la majoria de pinsos catalans no requereixen intermediaris. És a dir que els menjars per animals de Natura Diet, de La Trufa Canina, de Gosbi,… i un llarg etcètera ens arriben directament des de la marca.

Els pinsos internacionals, la gran majoria, passen per mans d’un importador que alhora exerceix de proveïdor. Això implica una mà més pel mig, pel qual el preu del producte augmenta amb facilitat.

Alhora, un pinso català resulta més econòmic pel que fa a transport que un pinso que pot venir des de Canadà o altres parts del món. Aquest fet també implica un sobrecost del producte i per tant un augment del preu final de venda.

Un pinso de la nostra zona genera menys despeses de transport i intermediaris, pel qual el seu preu s’adapta més al contingut dins del sac i no s’encareix per la presència d’intermediaris i/o per la necessitat de realitzar llargs transports.

# Pros i Contres d’un pinso català en vers un pinso internacional

* El preu del pinso Català vs altres marques internacionals

El preu és un aspecte que cal tenir sempre en compte a l’hora de seleccionar quin pinso comprar per a la nostra mascota.

En aquest sentit podem tenir en compte que són molts els factors que poden fer augmentar el preu de l’aliment. En aquest cas hi ha factors compartits i d’altres que són variables.

Òbviament, el preu de les matèries primeres, de la mà d’obra, dels envasos,… i molts altres són costs comuns per a tots els aliments per a mascotes.

Per altra banda, hi ha preus de producció i transport variables que poden fer augmentar el preu dels pinsos. En el cas del pinso català, es redueixen els costs de transport i de distribuïdors o intermediaris. En aquest sentit, per exemple, un pinso Americà requereix un gran trajecte i d’un intermediari. Això implica un augment de preu en el producte que s’acaba veient reflectit al preu final del producte.

* Adaptacions de la dieta canina per zona

També les matèries primeres utilitzades són un aspecte a tenir en compte. En aquest sentit podem parlar per exemple de matèries primeres regionals o locals. Gosbi, per exemple, utilitza ingredients pensats per a una dieta mediterrània.

També hem de mirar el pinso Orijen, sense anar més lluny, per veure que utilitza ingredients regionals (de zones de Canadà) i de gran qualitat per formular els seus aliments per a mascotes.

Es parla de dietes adaptades per zones a nivell d’ingredients, que en algunes marques és cert. Utilitzen ingredients regionals però no implica que la seva formulació sigui excepcional o única per gossos de les seves zones pròximes, sino que s’adapten a les necessitats de tots els nostres gossos.

Amb aquesta explicació volem donar a conèixer algunes marques de pinso català, pinso de proximitat per a les nostres mascotes. Uns pinsos que s’adapten a les nostres butxaques i alhora cobreixen les necessitats dels nostres animals.