Paràsits intestinals Gossos i Gats

Paràsits Intestinals en Gossos i Gats – Afectacions i possibles sol·lucions

Els paràsits intestinals en gossos i gats (o paràsits interns) són un gran problema per a les nostres mascotes. Aquest tipus de microorganismes poden causar greus problemes als animals. A més, cal saber que molts d’aquests paràsits poden ser transmesos a humans.

Cal realitzar el tractament adequat per tal de prevenir aquest tipus de problemàtica. Cal fer-ho per a la salut dels gossos i gats però també per adults i criatures que comparteixen espais amb ells.

Hi ha diferents tipus de paràsits intestinals, diferents símptomes i diferents repercussions o afectacions.

En aquest article volem facilitar la informació necessària per a que tinguem els coneixements suficients per a prendre les mesures oportunes.

# Com detectar els paràsits interns en gossos i gats: possibles símptomes

Una bona manera de començar amb el tractament preventiu o d’eliminació passa per a conèixer com podem tractar aquest tema. Per fer-ho, recomanem realitzar una visita al teu veterinari de confiança.

Podeu visitar-nos i obtenir més informació al nostre centre veterinari a Valls.

En aquest post podem facilitar una mica d’informació però no es pot explicar tot, ja que és un tema molt extens. Si voleu informar-vos a fons, ho podreu fer a través dels nostres professionals veterinaris.

De paràsits interns en gossos o gats n’hi ha de molts tipus. En aquest breu article donarem a conèixer els més habituals per tal de poder comprendre l’abast del problema.

* Tipus de paràsits interns

Hi ha diferents tipus de paràsits intestinals o interns que poden afectar als nostres animals i fins i tot a nosaltres mateixos.

En aquest cas es poden dividir en tres grans grups:

NEMATODES

Nematodes

Dins d’aquest grup podem trobar diferents tipus de paràsits. En aquest cas són els cucs rodons i allargats, en forma d’espaguetis. El cicle biològic d’aquests paràsits poden resultar un gran problema pels animals. A més, és un tipus de paràsit que pot ser transmès a humans.

El més habitual és l’entrada dels nematodes a través de la via oral. És a dir a través de la boca de l’animal. Un cop al seu interior pot produir infestacions uterines, lactogèniques,… A través dels excrements els animals expulsen gran quantitat d’ous. Aquests ous passen a l’exterior del cos de gossos, per exemple, i es van escampant a altres mascotes o altres espècies d’animals.

Un altre possible exemple és la d’una gata que caça una rata que està infectada per nematodes. Aquests paràsits es transmeten a la gata. Si aquesta gata està embarassada, també es transmetran als petits gats.

És per això que resulta essencial el fet d’aturar aquest perillós cicle biològic i de transmissió.

Aquests paràsits es poden escampar per diferents òrgans de l’animal i poden provocar-l’hi la mort.

Parlar de Zoonosis és un problema, ja que vol dir que pot ser transmès a persones adultes, nens,..

CESTODES

Cestodes

Els cestodes, també anomenats tènies, són uns cucs aplanats. La majoria tenen el cos en diverses seccions que poden arribar a tenir una semblança amb trossos d’arròs.

És un paràsit hermafrodita que s’autofecunda. Cadascun dels seus segments disposa d’òrgans,…

Un exemple de contagi és a través de les puces (d’ingerir-les), a través d’altres animals que estan contagiats,…

Molts cops arribem a veure aquests paràsits sortint del cul de l’animal. Cal pensar que quan s’arriba a aquests extrems el problema acostuma a ser molt greu. A les caques dels gossos, gats,… també es poden veure aquests tipus de cucs.

PROTOZOUS

Protozoo

Són un altre tipus de paràsits intestinals. D’unes dimensiones microscòpiques. Toxoplasma o Giàrdia són alguns dels casos més coneguts. Les persones també es poden veure afectats per aquests paràsits. Un clar exemple és la temuda toxoplasmosi en les dones embarassades. Aquesta problemàtica pot ser transmesa de gats infectats a través de les seves caques.

En aquest cas podem tenir a l’animal amb problemes per paràsits intestinals i ni tan sols veure res.

Cal repetir que quan el paràsit es pot veure implica que a l’interior de l’animal hi pot haver una gran quantitat de paràsits interns o intestinals.

* Com detectar paràsits intestinals en gossos i/o gats (símptomes habituals)

Podem destacar alguns dels símptomes més habituals per a poder detectar paràsits intestinals en gossos i/o en gats. En qualsevol cas sempre cal visitar al nostre veterinari de confiança per a que visiti i tracti a les nostres mascotes.

Aquest article només ofereix informació que pot resultar útil, però en cap cas pretén ser un diagnòstic pel teu animal.

VÒMITS

Aquest pot ser un clar exemple que l’animal té una parasitació intestinal. Hi ha altres motius que poden provocar que l’animal tingui vòmits, però en qualsevol cas cal evitar-ho i tractar-ho.

En cas que hagi consumit alguna cosa que no havia de menjar aquest pot ser expulsat a través d’aquest sistema. De totes maneres cal revisar i fer un seguiment a l’animal i portar-lo a un professional qualificat.

Els vòmits, com ja hem dit, poden ser un símptoma clar de la problemàtica que estem tractant.

DIARREA

Hi ha moltes situacions, accions,… que poden provocar diarrea a l’animal.

Cal saber que, per exemple, un canvi sobtat d’alimentació pot provocar-ho. També algunes situacions estressants,… En altres ocasions no podem trobar l’explicació a la problemàtica i ens porten a pensar que el nostre gat o gos pot tenir paràsits intestinals.

És important seguir el tractament i les dosificacions segons les recomanacions de personal amb els coneixements suficients. No hem d’auto-medicar als animals ni desparasitar al nostre gust. Cal saber què s’ha de fer en cada cas, ja que alguns casos requereixen tractaments d’eliminació  i d’altres de prevenció.

DISTENSIONS ABDOMINALS, TOS,  PNEUMÒNIA, …

Hi ha molts altres símptomes que poden ser un avís per a que visitem a un hospital o consultori veterinari.

Per exemple, la tos en un gat pot ser significatiu de moltes coses, i entre d’elles de la parasitació per filària. Un cuc que afecta al cor i als pulmons de l’animal i que es transmet per la picada d’un mosquit. Aquest paràsit pot provocar tos crònica a l’animal i a la llarga una mort sobtada. No podem donar res per fet. Els símptomes poden ser molts i variats i és per això que sempre cal fer les revisions necessàries i els tractaments preventius recomanats.

No sempre que el nostre gos o gat té algun d’aquests símptomes implica que tingui paràsits. En qualsevol cas cal tenir en compte que existeix l’opció i visitar a un professional veterinari pot ajudar-lo i fins i tot salvar-l’hi la vida.

# Com afecten els paràsits intestinals a les nostres mascotes

Les afectacions poden ser moltes i variades. Cal prevenir la infestació de paràsits intestinals en gossos, gats i altres mascotes.

Hi ha moltes mascotes que ja estan afectades per aquesta problemàtica i cal que siguin tractats.

Algunes de les afectacions més habituals són:

* Afectacions a l’intestí

Aquesta és una de les afectacions més habituals. Aquest fet el que fa és provocar, en moltes ocasions, diarrees als animals. Els paràsits s’alimenten de les mucositats de l’intestí. Amb això debiliten a l’animal i provoca que aquest intestí quedi danyat.

Quan això passa l’animal no pot digerir ni assimilar correctament l’alimentació diària que se l’hi proporciona. Pot provocar també una baixada de pes a causa de la malabsorció dels nutrients i al fet que els paràsits s’alimenten del mateix animal i del que consumeix.

En casos de cadells amb aquesta problemàtica cal reduir a poc a poc la quantitat de paràsits interns presents. En cas contrari es podria provocar una  descomposició a l’animal amb baixes defenses que podrien provocar-l’hi un greu problema, o fins i tot la mort.

És per això, entre altres motius, que sempre recomanem visitar a especialistes que ens puguin assessorar de com cal fer els tractaments.

* Afectacions a l’úter

Els paràsits intestinals poden transmetre’s de mares a fills. És a dir que una gossa embarassada amb paràsits pot provocar que el seu cadell neixi també amb paràsits. Cal tenir sempre cura dels nostres animals.

Hem de saber que aquests paràsits poden ser un greu problema per l’animal. Hi ha situacions, edats d’animals,… en que aquesta afectació pot ser més greu a causa de la baixada de les defenses de l’animal.

* Afectacions a la musculatura

Molts d’aquests paràsits també poden anar a parar a la musculatura. N’hi ha que es desplacen a través de les venes i que poden arribar a qualsevol part del cos de l’animal.

La majoria de gent parla dels paràsits de l’intestí, que pot ser que siguin vistos als excrements o sortint del cos de l’animal, però com podem comprovar n’hi ha de molts tipus. És a dir, que la majoria de vegades aquests paràsits no es veuen. La gent arriba a pensar que si no es veuen, el gos no té paràsits i això no és així.

Cal ser molt conscient de la importància de desparasitar a gossos, gats i tot tipus d’animals per tal de cuidar d’ells, dels altres animals i també dels nostres fills, amics i de nosaltres mateixos. Aquests paràsits poden ser transmesos a humans.

* Afectacions al cor

Hi ha paràsits que es mouen a través de les venes i arriben a col·locar-se als òrgans vitals de l’animal. Aquests van debilitant a poc a poc l’organisme i poden arribar a provocar la mort.

Els paràsits es poden acumular al cor fins a provocar que aquest falli.

Sempre recomanem desparasitar, una actuació cada cert temps pot salvar la vida a la teva mascota.

* Afectacions als pulmons

Als pulmons també s’hi poden trobar paràsits interns. També s’hi poden acumular i amb el pas dels dies provocar greus problemes respiratoris a la nostra mascota.

Cal tenir en compte, amb tot el que hem explicat, que aquests paràsits no tenen per què ser vistos. Això implica que l’animal pot estar afectat i els propietaris no saber-ho.

Tractaments preventius antiparasitaris poden salvar la vida a la nostra mascota. Com veurem més endavant, el contagi pot ser a través de moltes vies.

Els gossos afronten gran quantitat de situacions diàries que poden provocar contagis per paràsits intestinals o interns.

* Altres

Aquesta temàtica podria ocupar gran quantitat de pàgines i resulta impossible de poder tractar-ho tot. És per això que hem indicat només algunes de les tantes afectacions a nivell intern que es poden produir per la presència de paràsits intestinals en gossos, gats o altres animals.

Com podeu imaginar, i com heu llegit, d’afectacions n’hi ha de tot tipus.

Les conseqüències també poden ser diverses. Des que no passi res, fins a provocar problemes crònics o la mort de l’animal.

Els tractaments preventius antiparasitaris poden salvar la vida als teus animals.

# Com es poden contaminar els nostres animals

La contaminació o afectació per paràsits intestinals es pot produir a través de diferents canals.

Cal utilitzar tots els sistemes possibles per tal d’evitar que els paràsits ocupin el cos del nostre animal.

  • Els gossos i els gats són animals que poden caçar en moltes ocasions. Aquest pot ser un dels exemples d’infecció. És a dir que els animals que són caçats pels gats o gossos poden tenir paràsits al seu interior. En aquests casos els paràsits poden entrar al cos de l’animal a través de la boca.
  • En estar en contacte amb excrements d’altres animals, els nostres gossos o gats també poden ser afectats pels paràsits. De la mateixa manera que també ens pot passar a nosaltres, els humans. La toxoplasmosi es pot transmetre, per exemple, de gats a humans a través del contacte amb els seus excrements. És a dir, animals amb paràsits fan les seves necessitats i els ous dels paràsits són expulsats a través d’aquestes “caques”.
  • Els paràsits també es poden transmetre de mares a cadells. En aquests casos poden arribar a néixer animals amb paràsits intestinals al seu cos.
  • Els nens també poden ser contagiats per paràsits a través de qualsevol de les vies comentades.
  • Hi ha alguns paràsits que poden ser transmesos a través de vòmits o de la tos. En aquestes ocasions els paràsits poden ser expulsats de l’interior de l’animal i poden passar al cos d’una altra mascota o d’una persona.
  • També n’hi ha que es poden transmetre a través de la picada de certs mosquits o altres paràsits externs.
  • A través d’aigües o arenes contaminades.

Aquestes només són algunes de les possibles vies de transmissió, però no són les úniques.

# Possibles solucions o tractaments per paràsits intestinals en gossos o gats

Els tractaments de paràsits intestinals o interns ha de ser sempre supervisat per un professional veterinari. Com ja hem pogut veure a l’inici d’aquest post, disposem de consultori veterinari a la nostra botiga (Prozovalls) del polígon industrial de Valls.

Aquesta serà l’única manera de conèixer el millor tractament possible en cada cas.

No tots els antiparasitaris interns disposen de les mateixes funcionalitats. Conèixer el problema és essencial perquè el gos o gat pugui ser tractat adequadament.

Hi ha productes que només poden eliminar certs paràsits o que només treballen en certes parts del cos. D’altres que actuen per òrgans,…

També d’altres que ataquen a paràsits adults, altres a larves i ous,… també productes que combinen totes les funcionalitats.

És per aquest motiu que resulta necessari visitar a professionals de confiança perquè ens puguin orientar en les actuacions.

  

0 Respostes

Deixi una resposta

Voleu unir-vos a la discussió?
No dubtis a contribuir!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *