picada de paparra

Picada de Paparra en Gossos – Possibles Conseqüències

La picada de paparra en gossos és una de les problemàtiques habituals que poden patir els nostres animals. Hem de saber que aquest tipus de picades poden ser inofensives o poden resultar un greu problema de salut per al nostre animal.

En aquest breu article volem indicar algunes de les conseqüències que poden produir. A Prozovalls sempre recomanem prevenir la picada de paparres i altres paràsits externs. Això es pot fer amb collars antiparasitaris per gossos, amb pipetes o amb altres productes com per exemple espais antiparasitaris externs.

# Picada de Paparra en gossos – Què l’hi pot passar?

Com ja hem dit, en aquest post volem donar informació per tal de conscienciar als nostres lectors sobre la importància de prevenir aquest problema.

Malalties que poden afectar als gossos a través de la picada de paparra

 • Babesiosis (piroplasmosis): això representa una parasitació dels glòbuls vermells del gos. Les possibles conseqüències poden ser: l’anèmia, febres altes, letargia, coloració groguenca de les mucositats del gos, i orina fosca. En algunes de les ocasions pot arribar a produir la mort de la nostra mascota.
 • Ehrlichiosis: aquest altre efecte també és creat pels paràsits i en aquest cas afecta als glòbuls blancs. Alguns dels efectes que es poden veure a l’animal són diarrees, vòmits, també febre, baixa activitat o “deixar a l’animal xafat”, dificultat per respirar, hemorràgies…
 • Anaplasmosi: afecta també als glòbuls blancs canins. Alguns dels efectes poden ser febre, letargia, coixeres, diarrees i/o vòmits, hemorràgies,…
 • Borreliosis de Lyme: pot arribar a provocar afectacions renals, també febre, coixeres,…
 • Dermatitis Pruriginosa: malaltia dèrmica o alèrgica produida, en aquest cas, per la picada de la paparra. També pot ser provocat per molts altres motius.

Altres problemàtiques derivades de les picades de les paparres

picada de paparra - gos rascant-se

 • Molèsties: com qualsevol altra picada, les molèsties és un afecte habitual. Aquestes molèsties poden ser continues degut al temps que pot romandre al cos del gos. A més, grans acumulacions de paparres poden ser extremadament molestes.
 • Estrès: les molèsties, sobretot, poden generar un greu estrès al gos. Imaginem-nos picades continuades durant un llarg període de temps sense poder fer res,… aquesta situació la viuen alguns gossos i per tant pot generar un gran estrès.
 • Destrucció dels teixits del gos.
 • Pèrdua de sang, fins al punt de poder provocar anèmia: això es pot arribar a produir en greus infestacions. Un gran volum de picades de paparres pot arribar al punt de provocar l’anèmia del nostre gos.
 • Paràlisi: són algunes les persones que, per desgràcia, han pogut veure en primera persona la paràlisi del seu gos per culpa de la presència de paparres a la seva pell. Aquest és un problema que pot arribar a provocar la picada d’aquest tipus de paràsits.
 • Toxicosis
 • Immunosupressió: és l’afectació del sistema immunitari de l’animal. És una debilitació d’aquest. L’animal es pot veure afectat amb més facilitat per certes patologies a causa d’aquesta baixada de defenses.

Aquests llistats anteriors són algunes de les problemàtiques que es poden desenvolupar per la picada de paparra als nostres gossos. Ens agrada parlar-ne per donar a conèixer les greus conseqüències que pot tenir per la nostra mascota, poden arribar a un final dramàtic (la mort de l’animal).